Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbockpistol med framåt konvergerande pipor, Nürnberg, ca 1600.

Runda, slätborrade pipor med åttsidiga kammare, profilerade ringar vid de kantiga partiernas framändar, kraftigt profilerade, kantiga vulster vid pipbaserna, korta, tvärt avskurna svansskruvblad. På den ena pipan en otydlig stämpel (Nürnbergs vapensköld och N?). Fästning: Vardera två häften. Piporna fästade med spik i stället för krysskruv samt ståltråd. Hjullås av tysk typ, plana låsbleck med rundat fasade kanter. Utvändiga hjul fästad med studlar kl.9, blomformiga plattor med två hål, studlarna baktill utdragna och utgör stöd för virvelsäkringar, kulformiga huvuden. Nedanför studlarna stämplar: S R och två korslagda svärd (LRK vägl.1921:2276) samt Nürnbergs kontrollstämpel (LRK vägl.1921:181). Fängpannor med v-formigt filade streck på gavlarna. Fängpannelock med rörliga armar, tryckknappar med musselformiga huvuden (den ena saknas). Hanar med balusterformiga kroppar, platta, c-formiga halsar med små voluter vid kroppen, lösa överkäkar med uppsvängda fingergrepp, cylinderformiga ändar, käkskruvar med höga, fyrsidiga huvuden. Hanfjädrar med fasade kanter, balusterformiga studlar, långa, droppformiga fjäderlöv med små ändkulor. Platta hjulstudlar med fasade kanter. Fästning: Låsen urspr. fästat med två låsskruvar, en saknas till vardera. Avtryckare: Svagt C-formig avtryckare (den ena knäckt). Kraftigt skadad helstock av valnöt, genombruten mellan framstockarna och försedd med hål för laddstocken, ena framstocken saknas helt. Rak, åttsidig kolv med oval kolvkula med sidor i form av stympade koner, åtskilda av plan list. Nästan yttäckande dekor av inlagd mässingstråd och runda, ovala pärlemorplattor med graverade bladrankor, fåglar och ansikten. På kolvkulans sidor två förgyllda, gjutna plattor med ryttare i dräkt med pipkrage, hatt med fjäder. På kolvänden en förgylld knopp av mässing. Två + två blomformiga låsskruvbrickor av mässing. Runt kolven vid kolvkulan ett mässingsband med flätbandsdekor: runt framstocken ett mässingsband med geometrisk dekor, en slät mässingsrörka (ursprunglig?). Svagt skålad varbygel av stål (ursprunglig?).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsbockpistol
Kategori Pistoler
Material Valnöt, Stål, Pärlemor, Mässingstråd
Storlek Längd 535 mm (pipa)
Teknik Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1600, 1590-01-01 – 1610-01-01 (1600 cirka)
Tillverkningsplats Nürnberg
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: ryttare i dräkt m pipkrage, hatt, Dekor: ansikten, Dekor: fåglar, Signatur/Påskrift: N, vapensköld (Stöckelnr 1581,5999), Signatur/Påskrift: Nürnbergs vapensköld (1921:180-181, Stöckelnr 1586-1597 ), Signatur/Påskrift: S R och två korslagda svärd (1921:275, jfr tre korslagda svärd), Signatur/Påskrift: S R och två korslagda svärd (1921:275, jfr tre korslagda svärd), Signatur/Påskrift: Nürnbergs vapensköld (1921:180-181, Stöckelnr 1586-1597 ), Signatur/Påskrift: N, vapensköld (Stöckelnr 1581,5999)
Föremålsnummer 11080_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1581