Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Luftbössa med luftbehållare i form av kolv.

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare. Kammarladdning i form av mässingscylinder, vridbar runt en horisontell axel. På axelns sidbleckssida ett s-formigt handtag av mässing. Löst svansskruvblad av stål. Framför kornet inlagt med silver: "DEDIÉ A SA MAIESTE LE ROI DE SUEDE 1792". Riktmedel. Sikte av mässing med en fast och en uppfällbar visirskiva. Korn av silver, fyrarmad, stjärnformig klack. Fästning: Pipan fäst i noten med rembygelns skruv samt ursprungligen ett pipstift. Låset saknas, låsblecket har haft flintlåsform. "Säkring" på sidblecket. Luftbehållare av stål i form av kolv, utvändigt klädd med brunt skinn. Mutter av mässing att skruva på luftkanalens tapp. Bakplåt av mässing, två skruvar. Halvstock (från holvhalsen) av valnöt med snidad dekor, näsband av horn. Beslag av mässing, avtryckarbleck, varbygelbleck med gängad tapp för varbygel (?, saknas). Konturerat sidbleck, två fasetterade rörkor. På varbygelblecket och spetsrörkan graverad rankdekor. Tillbehör: Hornskodd laddstock, l: 324 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Luftbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Stål, Skinn, Silver, Mässing, Horn
Storlek Längd 1125 mm (pipa)
Teknik Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1792, 1792-01-01 – 1792-12-31
Tillverkningsplats Karlovy Vary
Tillverkare Peter, Johann (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustav III av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Dediè à Sa Maieste le Roi de Suede 1792
Föremålsnummer 2826_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 07:64