Föremål

Tjänstepersonalen. Betyg.

Ekonomi. Tjänstepersonalen. Betyg skrivna av J. K.f. W. Kokerskan Eva Andersson. Anställd 24.4.1893. Stockholm 7 april 1896.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Betyg
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.h.a.10._HWY