Föremål

avtryck Johan III:s sigill

Avtryck av gips, konungen sittande på sin tron med krona, mantel, spira och svärd, om halsen Agnus Dei-ordens kedja, på tronhimmelen: "DEVS // PROTECTOR // NOSER" (Noster?), på fotplattan: "ANNO DO: M D LXXI". På vardera sidan av tronen hänger två sköldar, kröntamed öppna kronor, till vänster tre kronor, till höger folkungalejonet. Omskrift: "IOHANNE III D.G.SWEC.M GOTHO RUM WANDALORVMQ: ETC REX".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning sigillavtryck
Kategori Sigill
Material Gips
Storlek Diameter 120 mm (platta)
Antal 1
Datering 1571
Tillverkare Fleetwood, Georg Wilhelm (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Riksarkivet, Ägare: Karolinska Institutet
Avbildad Johan III av Sverige
Inskription Dekor: Johan III på sin tron
Föremålsnummer 10845_LRK