Föremål

Konossement, Kontrakt, Kopior, Fakturor

1903:5 C - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av fakturor

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.274._HWY