Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Klädborste

KLÄDESBORSTE, nysilver, av H.A. Braeses Nysilverfabrik i Stockholm. Längd 19,5 cm. Nr. X:III:D.b.2.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Klädborste
Kategori
  • Borstar
  • 10. X Toilettsaker
Material Nysilver
Storlek Längd 19.5 cm
Tillverkningsplats
Tillverkare H A Braese Nysilverfabrik (Tillverkare)
Föremålsnummer X:III:D.b.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
KLÄDESBORSTE. (Lilla kapprummet.)
Text
Borstrygg af lönn, aflång, med bågformiga ändar och plan öfversida. Bindlar tätt sittande, smala, af blekt svinborst och svart tagel, de förra kring kanten. Ryggen belagd med en plåt af nysilfver, med nedviken kant; å öfversidan graveradt en symmetrisk bandflätningsornering med blommor och blad; kring kanten en smal band-liknande rand. Å plåtens ena ända firma-, stads- och nysilfverstämplar (orig. 72): Längd: 19.5 cm.; bredd: 5.5 cm. Svenskt arbete, Stockholm; firman H. A. Br^ese (Henrik Adolf Br^ese öfvertog på 1860-talet nysilfverfabriksfirman H. GRIP & komp. och dref den sedermera under firma A. BRjESE till 19 April 1898, då rörelsen öfvertogs af A. Br^eses Nysilfver-fabriks Aktiebolag; 1916 öfvertogs rörelsen af A. BRjESES Guldsmeds-Aktiebolag, som fanns ännu år 1933). Erhållen af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, på obekant sätt. Framlagd i Lilla kapprummet till dagligt bruk.