Föremål

Propempticon Heroi...Domino Carolo Gustavo Wrangel, Comiti in Salmis, Dynastae in Skogkloster...Sacratum IX Calend. Septemb. a ...M.Georgio Preussio, Revalia-Livorno. Gryphiswaldiae Charactere Jegeriano Anno ...MDCLIII.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Höjd 65 cm, Bredd 65 cm
Datering 1653
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Preussius, Georg (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111084_SKOBOK