Föremål

Propempticon Heroi...Domino Carolo Gustavo Wrangel, Comiti in Salmis, Dynastae in Skogkloster...Sacratum IX Calend. Septemb. a ...M.Georgio Preussio, Revalia-Livorno. Gryphiswaldiae Charactere Jegeriano Anno ...MDCLIII.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Höjd 65 cm, Bredd 65 cm
Datering 1653
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Preussius, Georg (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111084_SKOBOK