Föremål

Brev inkommande

1887:2 B - Brev inkommande: B-F Berner & Nielsen. Paris. Järn Berner & Nielsen. Paris. Trä Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1887
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.122._HWY