Föremål

Arkivhandling,biografi. Brev.

Biografi. Brev. Adelborg, Gertrud, Fredrika- Bremer- Förbundets Landthushållningsskola. Rimforsa. 5.7.1908. (Genom Gertrud Adelborg.)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Biografi, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1908
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.05._HWY