Föremål

I Jesu namn. En christelig likpredikan, när ... ss. theol. doctoren och professoren i Upsala, ven. consist. eccl. assessoren, samt probsten och kyrkioherden i Waksala, herr Johannes Palmroot, nu mera hos Gud ewinnerligen salig, med hög-ansenlig heder beledsagades til sit wälbestälta hwilorum, i Upsala dom-kyrkio den 13 junii åhr 1727. Hållen af Olao Törnboum. ... Upsala, tryckt åhr 1729.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan häftad på tre bind, fast rygg. 25 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 110 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1729, 1700 (1729; 1700 (bandets tillverkning); 1729 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Törnboum, Olof (Författare), Palmroth, Johan (Medförfattare), Haton, C (Gravör)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108352_SKOBOK