Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Huggvärja, Tyskland ca 1840-1850. Typen skenbart från tiden ca 1650-1670.

Fäste av stål. Knapp fattas (förkommen). Handbygel och sidohandbygel påtagligt illa smidda. Båda släta och med runt tvärsnitt, något nedanför mitten två intill varandra liggande runda knoppar, mellan hand- och sidobygeln en snett nedåtriktad spång av samma utförande som byglarna, dock utan knoppar. Den yttre parerplåten genombruten med rundahål och inom stavformig list, vars mitt utgör sidohandbygelns fäste. Den inre parerplåten uppåtsvängd, slät, mellan dess mitt och krysset en bågformig tumbygel. Bakre parerstångkort, nedåtböjd och med ansvälld spetsig ytterände. Kavellindning av tvinnad tunn ståltråd. Klinga böjd, eneggad, utom vid det ca 315 mm långa tvåeggade spetspartiet. På insidan ca 150 mm från basen i en längsgående rad tre inslagna märken, det mellersta i form av ett riksäpple. På klingryggen ovanför jelmanen tre skålade fasningar på vardera sidan. Klingans yta i sin helhet artificiellt behandlad för att ge sken av rostskada.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Ståltråd
Storlek Längd 874 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1840 – 1850, 1840-01-01 – 1850-01-01 (1840-1850)
Tillverkningsplats Tyskland
Inskription Dekor: riksäpple
Föremålsnummer 11531_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 29:36