Föremål

Visitkort från Kammarherren greve Adam Lewenhaupt och Fru.

Sexton visitkort från Kammarherren greve Adam Lewenhaupt och Fru Lewenhaupt. Första, andra och tredje korten är utan datum. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1916. Nionde kortet daterat 1916. Tionde kortet daterat 1919. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1921. Handskrift (nedre vänstra hörnet) "p. c.". Trettonde kortet daterat 1923. Fjortonde kortet daterat 1923. Femtonde kortet daterat 1925. Sextonde kortet daterat 1925.

Datering 1914 – 1925

1914 - 1925

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.525._HWY