Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Arkivhandling, trollformel

Trollformel. "Ratschi Ka rutschi dadel um dei" 12 versrader. Folio. Handskriften utförd med svartbrunt järngallusbläck på vitt papper. Papperet är klistrat på fals och inhäftat i arkivvolym 25.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Trollformel
Kategori Skrifter, 64. LXIV Arkiv
Material Papper, Kartong
Föremålsnummer LXIV:K.D.03._HWY