Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Ruuth, f. Zethelius.

Ett visitkort från Grevinnan Anna Ruuth, f. Zethelius, daterat 1911, vikt i vänstra sidan. Handskrift "Ber att få uttrycka innerlig tacksamhet för den stora insatsen för våra utländska gäster". Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Ruuth, f. Zethelius, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.749._HWY