Föremål

Inga och hennes mor

Skildring ur lifvet. 284 s. Nedtill på s. 3 skrivet med bläck: Herr Greve W. von Hallwyl med djupaste tacksamhet, vördsamma Förf:an. 1 vol. 8:0. Band (halvt tyg-).

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1911
Tillverkningsplats
Tillverkare Crona, Ida (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.a.04._HWY