Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept. Konossement

1882:6 C - Certepartier - Cirkulär - Koncept - Konossement: Avgående Ankommande

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1882
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.80._HWY