Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Löjtnant B. Glimstedt, vid Kungl. Norrlands dragonregemente.

Fyra visitkort från Löjtnant B. Glimstedt, vid Kungl. Norrlands dragonregemente. Första kortet daterat 1916, Andra kortet daterat 1916. tredje kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1917 (1916 - 1917)
Tidigare ägare Ägare: Glimstedt, B.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.317._HWY