Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bågkoger Ryssland-Krim

Bågkoger av läder, klätt med röd sammet. Utsidan ornerad med yttäckande broderi, plattsöm i form av blommor och rankor av guldtråd. Upptill och längre ned på ena sidan beslag av förgyllt silver, genombrutna och ciselerade med dekor i form av två drakhuvuden med en grön sten infattade på drakarnas kropp. Det övre beslaget större. Insidan utan dekor, två läderhylsor och två öglor av guld- och silvergalon för gehäng.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Koger
Kategori
Väskor och etuier
Material
 • Läder
 • Sammet
 • Guldtråd
 • Silver
 • Ädelsten
Storlek
 • Vikt 680 g
 • Bredd 330 mm
 • Längd 647 mm
Teknik
 • Broderi
 • Plattsöm
 • Förgyllning
 • Ciselering
Antal
1
Datering
1630

1630 före

Tillverkare
Kamber Aga (Förmedlare)
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
 • Färg: Röd
 • Färg: Grön
Föremålsnummer
7745_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3938
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
emellan 195 och 196, 189 En Flitz Båge med därtill hörigt Koger och dess Låck, beklädt med rödt Sammet och med Guld broderadt, samt rödt Läder under, Frya förgylldte Silfver Rosor med en Grön Glas sten i hvar och en, virkad Remm af Guld och Silke, ett Spänne ch en Tamp af Silfvfer; men grön Sten i Tampen, Tolf Pilar och en Schaffelin; Detta Koger har Öfver Jägaren Flotton i Rustmästaren Sjömans tid uttagit och Qvitterat; så att det blifvit i 1728 Års Inventrio uteslutit; men nu mera efter bilagde Orders Fol. af bemälte Flotton återlefvereradt. På h. sida tillskrivet: Flyttad till Kgl.Slottet År 1823 Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 189 Sida: 391 Nr. i föreg. inv.: 189 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Titel
Putschaner och Schekaner
Datum
1855
Text
1 Flitzbåge med derill hörande båg- och pilkoger, beklädde med rödt sammet och broderade med guld, samt inuti klädda med rödt köder, Dessutom ornerade med 3 st förgylde silfwerrosor med en grön glassten i hwardera samt försedd med wirkad rem af guld och silke, ett spänne, en tamp, båda af silfwer ned en grön sten i hwardera, samt slutligen en förgyld hake och en tio merla. (överstruket - Bågen skall vara upptagen i Krigs-Collegii Inventarium) 125) på h. sida - 125) Är ej upptagen i Krigs.Coll. Inv. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 112 Sida: 70 Nr. i föreg. inv.: 189 Anmärkning: ex B sid. 129
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Flitzbåge med där till hörigt Coger och des Låck beklädt med rödt Sammet, och med Guld brooderat, samt rödt Läder under 4 förgylte Silfwer Rosor, med en grön Glassten i hwar, och en wirkad Rem af Guld och Silcke, ett Spänne och en Tamp af Silfwer, men en grön sten i Tampen, Tålf Pijhlar ochen Schasslin; detta Coger har Öfwer Jägaren Flotton i Rustmästaren Siömans tid uttagit och quitterat så at det blifwit i 1728åhrs Inwentario utesluti, men numera efter bilagd Ordres Fol. af bemälte Flottong återlefwererat. i marg. Prot. emellan 195-196, Prot.No. 189 Rubrik: Bågar, Koger och Dess Pilar Sida: 493
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st koger med dess lårstycke af rödt Sammet rikt broderadt med uphöjda rosor hwarpå befinnes 2ne st större och 2ne stycken mindre Bucklor af Sillfwer samt en wirkad rem af guld och Silke. på h. sida: do (på östra Collonnen wid ingången till små rumen.) sid. 29 1 st Dto Dto (Båge flits af horn) till Dto (kogret) No 189, gnr 18 sid. 493. Tid. inv. nr.: 189 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 18 Sida i föreg.inv.: 493 Anmärkning: båge 3939 ???
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Bågkoger af skinn, beklädt med rödt sammet, broderadt med guld, samt inuti klädt med rödt läder; dessutom prydt med tvenne rosor af förgyldt silfver med en infattad grön sten i hvardera; å kogrets baksida en bredare och en smalare skinnrem, samt tvenne öglor af virkade guld och silfverband. Flitzbåge af trä, lackeradt Pilkoger af skinn, beklädt med rödt sammt, brolderadt med guld och inuti beklädt med rödt läder; .... Tid. inv. nr.: 3940 Nr. i föreg. inv.: 189 Sida i föreg.inv.: 129 Anmärkning: [oidentifierat] 189.112
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Flitzbåge med dertill hörande båg- och pilkoger, beklädte med rödt sammet och broderade med guld, samt inuti klädde med rödt läder; Dessutom ornerade med 3 st förgylde silfwer rosor med en grön glassten i hwardera samt försedde med wirkad rem af guld och silke, ett spänne, en tamp, båda af silfver med en grönsten i hwardera, samt slutl. en förgyld hake och en dito merla (Bågen skall wara upptagen i Krigs.Coll. Inv.) Tid. inv. nr.: 112 Sida: 44 Nr. i föreg. inv.: 189 Anmärkning: båge 3939 ???