Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort Från f. d. viceamiral och Fru Christerson.

Tretton visitkort från f. d. viceamiral Jarl Christerson och Fru Christerson. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1915, handskrift (nedre högra hörnet) "g. n. år!". Femte kortet daterat 10.06.1915, Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, handskrift (nedanför namnet) ".....". Åttonde kortet daterat 1917. Nionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 26.01.1919, handskrift (baksidan) "......". Trettonde kortet daterat 01.10.1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1919 (1915 - 1919)
Tidigare ägare Ägare: Christerson, Jarl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.174._HWY