Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåskarbin, Sverige, 1680-tal, med drag överensstämmande med karbin m:1683 och 1696, enl. inv.1748 hörande till "Kongl.Drabante Konungs Wachtens Mondering". För drabant nr 19.¨

Rund, slätborrad pipa av stål med åttsidig kammare, sextonsidig främre del, framför kammaren två tvärgående band. Rektangulärt svansskruvblad. På kammarens ovansida graverat: "N.19" samt en stämpel i form av en krona. På v. sida stämpel: I H, på undersidan en krona. Riktmedel: 113 mm från pipbasen ett inlaxat, hjärtformigt sikte av stål med stora vingar. Korn av stål i form av en stympad kon, 42 mm från mynningen. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt två pipstift av stål. Hjullås av västeuropeisk typ med svagt välvt låsbleck. Framför hjulet stämpel: I H. Utanpåliggande hjul urspr. fäst med en studel kl. 6. Fängpanna med låg, rak krutskärm, fängpannelock med rörlig arm. Hane med lös underkäke, käkskruv med fyrsidigt huvud. Rak, plan hanhals, hankropp med rundad yttersida, plan studel med förstärkningslist. Fästning: Tre låsskruvar. Avtryckare: Rak, fjäderbelastad avtryckare. Brunbetsad helstock av björk (al?) med kolv av fransk typ med plan kolvrygg och rundad, svängd undersida. Snidat kindstöd med litet blad framtill. Kolvänden plan med svängd övergång till kolvryggen. Beslag av stål. Liten bakplåt över kolvhälen, urspr. fäst med sex stålstift (två saknas). Karbinstång, l: 220 mm med ring, d: 29 mm. I framänden en liten platta, fäst med en genom framstocken gående skruv. Baktill en platta med två nedåtriktade flikar, plattan utgör samtidigt sidbleck och är fäst med den mellersta och bakre låsskruven. Två släta rörkor, näsband b: 11 mm. Slät, bandformig varbygel av fransk typ, främre skruven krysskruv, bakre armen fäst med två stift. På framstockens undersida inskuret: E L B samt K, på stockens v. sida mellan främre låsskruvarna likaså inskuret K.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåskarbin
Kategori Karbiner
Material Stål, Björk
Storlek Höjd 155 mm (ca), Längd 760 mm (pipa)
Antal 1
Datering 1680-01-01 – 1690-01-01, 1680 – 1689 (1680-tal)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Karl XII av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: K, Signatur/Påskrift: K, Signatur/Påskrift: I H i kvadrat, Signatur/Påskrift: krona, Signatur/Påskrift: E L B
Föremålsnummer 13059_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1421