Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Augusta Normelli, f. von Eckermann.

Tre visitkort från Fru Augusta Normelli, f. von Eckermann. Första kortet daterat 1915. Andra kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "Med varmaste deltagande".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921

1915 - 1921

Tidigare ägare Normelli, f. von Eckermann, Marianne Louise Augusta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.643._HWY