Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från la comte Hubert de Stolberg-Stolberg, Secretarie de lalegation I. et R. d'Autriche-Hongrie och La comtesse Anne de Stolberg-Stolberg, nee Princesse de Lobkowitz

Sex visitkort från la comte Hubert de Stolberg-Stolberg, Secretarie de lalegation I. et R. d'Autriche-Hongrie. Första korte är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet, handskrift) Birgerjarlsgatan 12. Andra korte är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje korte är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Står på kortet "La comtesse de Stolberg-Stolberg, nee Princesse de Lobkowitz". Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1918

1917 - 1918

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.821._HWY