Föremål

Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe.

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe. Utredning och arvskifte. 28 December 1883. 3 ex. 12+12 +12 sid. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.a.13._HWY