Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol, Holland ca 1650. Signerad "DS", samt "CMIL".

Rund, slätborrad pipa av stål. På kammaren stämplad "DS" under stjärna (Stöckel nr a 2395, Frankrike ca 1620), här under stämpel med dubbelörn, troligen domkapitlet St. Servatius märke - Maestrichts kontrollstämpel (Stöckel nr 1559 - 1560. ca 1650 - 1660), På pipans undersida stämpel med "CMIL" (Stöckel 2260, Holland ca 1660). Ursprungligen två piphäften, det främre saknas nu. Hjullås. Kullrigt låsbleck, utsvängt för hjulet. Hjulet fasthållet medelst krampa kl. 6. Låg krutskärm. Hane med lös underkäke. Hel stock av mörkt bresilieträ(?). Stocken utsvängd för hjulet. Kolven har haft spetsoval kolvkappa, vilken saknas nu. Tre låsskruvar. Ett pipstift av stål. Näsband av silver, rörka saknas. Enkel varbygel. Tillbehör: Svavelkis i blymantel. Märkt: 81 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Silver, Stål, Bresiljeträ
Storlek Längd 482 mm (Pipan)
Antal 1
Datering 1645 – 1655 (1650 cirka)
Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare Givare: Linde, Lorenz von der, Ägare: Wrangel, Carl Gustaf, Ägare: Skoklosters slott
Föremålsnummer 5623_SKO