Föremål

verktygssupport, försättare

Försättare i form av en mässingsram kring en kärna av ek. Ramen täcker kortsidorna och överkanterna. Ek- och mässingsdelen är sammanskruvade med de vågrätt placerad, kängsgående skruvarna. Ekdelen är intappad i basplattan och mässingsramen är fastskruvad underifrån med skruvarna. Försättaren har ett rektangulärt längsgående hål för fastsättningsbeslaget och därunder ett runt hål till kuggdrevet. Försättaren är öppen uppåt, där sticks byglarna under anhållet ner. Kortsidorna är plana, långsidorna är profilerade. Mässingen har punsad dekor av vinrankor och druvklasar. På var långsida sitter ett gängat hål i var ände till skruvarna och därunder två rektangulära hål för spiken.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Försättare
Kategori Övriga verktyg
Storlek Längd 295 mm, Bredd 24 mm, Höjd 186 mm
Antal 1
Föremålsnummer 8515_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 42:216:h