Föremål

Brev inkommande

1878:3 B - Brev inkommande: H-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne Lemcke, Emil. London, Malmö, Köpenhamn, m.m.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1878
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.49._HWY