Föremål

Brev inkommande

1878:3 B - Brev inkommande: H-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne Lemcke, Emil. London, Malmö, Köpenhamn, m.m.

Föremålsbenämning Affärshandlingar
Datering 1878
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.49._HWY