Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficerssabel m:1814. C. G. Liljedahl

Tregrenat fäst av förgylld mässing. Kavel klädd av läder lindad med täta tvinnade koppartrådar, ursprungligen förgyllda. På den övre sida bygeln graverat i skrivstil: " Magnus Brahe 1830 ". Klinga, böjd eneggad utom vid det ca 195 mm långa spetspartiet där tvåeggad med etsat och förgylld dekor mot blånerad botten intill 460 mm från basen. Vid basen på båda sidor ett rektangulärt fält med finmönstrat ådernät samt guldram därefter på utsidan krigsguden Mars hållande ätten Brahes stora vapensköld på uppsträckta armar, därovanför fasces med två korslagda svärd, latinskt kors omgivet av lager- och en ranka, därefter triangel med Guds allseende öga omgivet av strålar och en större lagerranka. På insidan fattas Athena hållande en sköld med Magnus Brahes monogram, trofégrupp, svärd med ek- och lagerranka, nordstjärnan omgiven av strålar, därefter en störe ranka av ek. Starka delen av klingans rygg förgylld och med etsade våglinjer, därefter smal blånerad bård 127 mm. Vid basen på ryggen signering i skrivstil: " Liljedahl, Stockholm ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Mässing, Läder, Koppartråd, Stål
Storlek Längd 843 mm (klinga), Bredd 23 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, Blånering, Etsning
Antal 1
Datering 1830, 1830-01-01 – 1830-12-31
Tillverkare Liljedahl, Carl Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Magnus Per
Inskription Dekor: trofégrupp, Dekor: svärd m ek- och lagerranka, Dekor: triangel med Guds allseende öga, Dekor: Nordstjärna, Dekor: Athena hållande sköld med Magnus Brahes namnchiffer, Dekor: kors, latinskt omgivet av lagerranka, Dekor: svärd korslagda, Dekor: fasces, Dekor: Mars hållande ätten Brahes stora sköld
Föremålsnummer 5568_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 28:17:a