Föremål

Devotae monumentum Pietatis...Domino Dn. Carolo Gustavo Wrangel, Sacr. Reg. Maj. RegnorumQ; Sveciae Senatori & Archithalasso...ex inclyto Sveciae Regni in Pomeraniam...reduci...consecratum ab Academia Gryphiswaldensi Kal. Octobris An. MDCLXI

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1661
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Doischer, Matthaeus (Tryckare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111089_SKOBOK