Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från John Betjemann.

Åtta visitkort från prokurist John Betjmann. Första kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1916, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1916, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i vänstra sidan. Femte kortet daterat 1919, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet är utan datum, sorgkant, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1918, sorgkant, adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Åttonde kortet daterat 1919, adress (nedre högra hörnet) Stockholm, vikt i högra sidan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919

1916-1919

Tidigare ägare Betjemann, John
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.88._HWY