Föremål

Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1877
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hahr, [Anders Wilhelm] Th[eodor].
Text
Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag. 1877. Stockholm, P. A. Nymans Tryckeri. 1877. XXVII, 750 sid. Upptill ä sista sidan stämpladt W. H. Kempe Stockholm. 1 vol. 8:0. Band (halft tyg-). Kartonneradt. Pärm af papp, öfverklädd med grågrönt papper med förlagsannonser å bakpärmen i svart tryck. Rygg och höm af grön klot. Snitt sprängd i brunt. Försättsblad af brun »olifant». Rygg-och sidtitel i svart tryck. Ryggtitel på titelfält af samma papper, hvarmed pärmen är öfverklädd: th. hahr. författningar rörande skogsväsendet. Sidtitel samma som å titelbladet.