Föremål

Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet
Kategori Böcker, 63. LXIII Bibliotek
Datering 1877
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.02._HWY