Föremål

Red heat rum

RED HEAT RUM, Henry White & Co., London, en helbutelj Butelj av brunt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk. Etiketter tre, stora, en hjärtformig röd och vit med firmanamn och varumärke, texten i guld eller blått, därnedanför en andra etikett, liggande rektangulär, med text i vitt mot röd botten; på motsatta sidan en tredje, stående rektangulär, med text i rött mot vit botten. Kapsyl av förtent bly, ofärgad, ovanpå och på sidan firmastämpel i relief: "Henry White & Co." Höjd: 30 cm.; diameter: 8,3 cm. Inköpt av Walther von Hallwyl något av åren 1865- 1917.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 8.3
  • 30
Föremålsnummer III:III:D.a.01._HWY