Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skylt för montering av Fredrikshamns- och Svensksundsmedaljen nr 1866-1867.

Skylt i form av tretungat banér av plåt, målat med blåsvart färg, nedhängande från metallstång med två runda, tillplattade ändknoppar, stången och knopparna målade med guldbrons(?). Vid stången fäst kedja med ovala länkar. På skyltens framsida text målad med guldfärg: Fredrikshamns och Svensksundsmedaljen gifven af Konung Gust.III till d.v. Fänriken vid Kongl. Arméens flotta och Riddaren af Svärds Orden sedermera Contre Amiralen, Herr Adolf Fredrik von Schneidau, efter slaget vid Svensksund den 9.Juli 1790, der Arméens Flotta ådaga- lade synnerlig tapperhet och mannamod, samt räddade allt hvad som i den dåvarande Kritiska tidpunkten var satt på spel, och som hade till följd att Konungen gick icke allenast obesegrad, utan segrande ur den svåra och olika striden mot Ryssarne. Monarken visste och att erkänna detta. I Sverige utdelades aldrig ett vackrare hederstecken än Svensksunds-medaljen. Arméens Flotta tilldelades dessutom följande militära utmärkelser: Konungens namchiffer på sabelfästet; blå och gula sidenskärp med fransar av guld; Hans namn med årtalet 1790 på denna Corps hattprydnader, blefvo de ojäfaktigaste minnen såväl af egne förtjenster, som af Konungens tacksamhet; Sjelf anlade Han Arméens Flottas uniform, i hvilken drägt Han, efter återvunnen fred visade sig för sin Hufvudstads befolkning; - och sedan Medborgerligheten beslutat resa Hans ärestod var det på Konungens eget anordnande, som Sergel iklädde den förträffligt utförda bilden samma drägt, i hvilken Han vunnit sin sista seger; Contre Amiralen von Schneidau dog den 2 September 1860, 92 år gammal, den siste lefvande af dem som burit förenämnda medalj.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Skylt
Kategori Utmärkelsetecken
Material Plåt
Storlek Längd 290 mm (stång)
Teknik Målning
Antal 1
Datering 1860 – 1869 (1860-tal)
Tillverkare Schneidau, Adolf Fredrik von (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Egerström, Arvid Reinhold W
Föremålsnummer 1868_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3277