Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hakstål

Klinga med rektangulär genomskärning. Vinkelställt, rektangulärt stål med främre egg och en sidoegg. Svarvat skaft av buxbom.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Svarvstål
Kategori Svarvstål
Material
  • Stål
  • Buxbom?
Storlek
  • Bredd 6.3 mm
  • Bredd 4 mm
  • Längd 232 mm
Teknik smitt
Antal 1
Datering 1650 – 1700

1650-1700

Föremålsnummer 4710_SKO