Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Sigrid Hofving.

Ett visitkort från Sigrid Hofving, daterat 1921. Handskrift "Får beklaga sorgen av vår goda husbondes bortgång. Med utmärkt högaktning.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Hofving, Sigrid
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.409._HWY