Föremål

Sulioterna eller Sulis öfvergång; en händelse ur början af grekernas befrielse-krig; historiskt skådespel i tre akter, första gången uppfördt på Kongl. stora theatern den 11 maj 1827. Med bifogade upplysningar och anekdoter...

Band av solrosmarmorerat papper. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1827, 1800 (1827; 1800 (bandets tillverkning); 1827 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Ecksteinska boktryckeriet (Tryckare), Wallmark, Peter Adam (Författare)
Föremålsnummer 108638_SKOBOK