Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ett av två utslag (6023, 6024) till drottning Kristinas blå kaross, 1650, Paris.

Bottentyg av blå skuren sammet i kypert. Yttäckande reliefbroderi med övervägande silvertråd men även svart och beige silke. Palmett- och blommönster utgående från nederkanten och sidorna och diagonalt från de nedre hörnen. Inget broderi i överkantens mittparti 460 mm brett och 85 mm högt. Tre rundlar 160 mm i diameter avbryter mönsterenheten. Rundeln i mitten har ett trofémotiv, de två övriga har akantusmotiv. Längs broderiets sidor och nederkant löper en tjockare snodd av silver och beige silke, på var sida omgiven av en smalare snodd av silver och svart och beige silke. Ett 150 mm brett knutet snörmakeriarbete, makramé, nedanför broderiet med silverlan och kantlinjer och noppor i svart och beige silke. Silverlanen bildar romber. Foder av blått siden i rips. På detta är fastsydd en 180 mm bred frans av svart och beige silke. Ovanpå denna är snörmakeriarbetets avslutande silverfrans. 100 mm i fransens högra del finns ytterligare en silverfrans med en 1,5 mm bred silverlan i övre delen. Övertåg av blått siden i rips, vikt över och fastsydd på rätsidan vid utslagets överkant. En 6 mm bred blå- och brunrandig stadkant synlig i avigsidans nederkant. Längs sidorna och nederkanten en 25 mm bred kavelfrans med en 2 mm bred silverlan och svart och beige silke i fransens övre del.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning utslag
Kategori Övrigt transportutrustning
Material
 • Sammet
 • Silvertråd
 • Silke
 • Sidenrips
Storlek
 • Höjd 820 mm (m frans)
 • Bredd 1270 mm (upptill)
 • Bredd 1150 mm (nedtill)
 • Höjd 830 mm (övertågets frans)
 • Bredd 1330 mm (m frans)
Teknik Broderi
Antal 1
Datering 1650
Tidigare ägare
Inskription Dekor: trofegrupp
Fysiska egenskaper
 • Färg: Blå
 • Färg: Polykrom
Föremålsnummer 6024_LRK
Andra nummer Nr 1867: 771
Litteratur
 • Kristinatidens karosser, Ekstrand, 1966, avb. på sida: 910 (Ekstrand, Gudrun)
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, avb. på sida: 910
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, avb. på sida: 910
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995, avb. på sida: 910
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1963, avb. på sida: 910
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter den stora Blå Sammets Careten, hvilken Högst Salig Kongl. Majst Konung Carl Gustaf köpt af framlidne Kongl. Drotzen Högwälborne Herr Grefve Magnus Gabriel de la Gardie, finnas följande Tyg behållne; Sjelfva Vagnen är Anno 1696 upbränd. Tre stycken Dynor af blått Sammet, öfwer allt broderade, jemväl och på Kåporne med Silfver och Silke Perlstickare Arbete, dock är på den ena Dynan en liten bit af Broderingen borta, som synes blifvit bortstött. En af bemälte Dynor är dubbel eller med tvänne Söten och de öfrige två, hvardera med ett Säte, underfodrade med bått Tubin och blått Boje, varandes Boyet af Mal aldeles fördärfvat och sönderätit, rundt omkring Dynorne äro Silfver Fransar satte. (tillskrivet i marg. - 767, 768, 769) Två stycken Utslag af Dito Sammet och Brodering med stora Crepiner af Silfver Brandgult och svart Silke samt smala Silfver fransar på Sidorne, underfodrade med blått Tubin, därtill Öfwertåg af blått Tubin utan brodering, dock Silfver Fransar på Tre sidor. (tillskrivet i marg. nr 1867 - 770-771) Två stycken Utslag af Dito Sammet och Brodering med stora Crepiner af Silfver Brandgult och svart Silke samt smala Silfver fransar på Sidorne, underfodrade med blått Tubin, därtill Öfwertåg af blått Tubin utan brodering, dock Silfver Fransar på Tre sidor. (tillskrivet i marg. inv. 1867 - 770-771) 541 - Sex stycken Gardiner af blått Tubin, helöfver på båda Sidor broderad med Silfver och Silke samt smala Silkes Fransar på tre sidor och Mässingshakar på den 4de sidan; Tvänne af desse Gardiner äro små gjorde och de öfriga Fyra store. (tillskrivet i marg. nr 1867 - 751--766) Ett Hus eller Täcke ofvanpå Careten af Himmelsblått Sammet, allt öfver broderadt med Silfver och Silke,Perlstickare Arbete och midt uppå Täcket en stor Rundel med upphöjde Tropheer uti rundt omkring Kanterne på bemälte Täcke äro stora Silfver Fransar och i Sömmarne ofvanför borden samt i hörnen en stor Litzquard af Silfver med Lann uti; underfodrat med blått Boy. (tillskrivet i marg. nr 1867 - 772) Sex stycken HästeTäcken af blått Sammet med en bred Borde af Silfver och Silke, broderadt på fyra sidor, ½ aln bredt Perlstickare Arbete om med SilfverFransar tre finger breda rundt omrking - Qvastarne som här på setat, Casserade ch utbrände År 1749. (tillskrivet i marg. nr 1867 - 774, 775, 776, 777) Fyra stycken Broderade Stycken af blått Sammet och lika Arbete, som sjelfva Careten, omkring hvilka äro Fingers breda Silfver Fransar. Desse stycken synes hafva varit brukade på Sidorne vid steget. Rubrik: Vagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 635 Sida: 199 Nr. i föreg. inv.: 635 Anmärkning: sid. 199-
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Efter Konung Carl Gustafs blå Sammets karèt
Text
3 st Dynor af blått sammet, broderade med silfver, silke och perlstickare-arbete, en dyna dubbel och de andra enkla, på dubbeldynan finnes frans på kappan; dertill hörer: 2 st Utslag af d:o sammet och brodering af silfver, brandgult och svart silke med långa silfverfransar på sidorne, fodrade med blått tubin, dertill öfvertåg af blått tubin utan broderi med 1 mindre silfverfrans på 3 sidor. 1 Täcke ofvanpå kareten af himmelsblått sammet, broderadt med silfver uti silke, perlstickare-arbete, midtpå täcket en stor rundel med upphöjda troféer, omkring kanterne stora silfverfransar, dock endast på en sida, i sömmarne och hörnen en stor litsqvard med silfver med laan uti, fordradt med blått boj, täcket murket och fodret skadadt, en af de upphöjda troféerna på midten af täcket felas. 6 st Hästtäcken af blått sammet med en bred bord af silfver och silke, perlstickare-arbete och silfverfransar på 3 sidor. 4 broderade stycken af lika sammet och arbete med silfverfransar. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 635 Sida: 39
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Utslag af blått sammet). Tid. inv. nr.: 771 Nr. i föreg. inv.: 635
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Efter Konung Carl Gustafs blå Sammets karèt
Text
3 St Dynor af blått sammet ... 2 st Utslag af do sammet .... 1 Täcke ofvanpå Careten af himmelsblått sammet ... 6 st Hästtäcken af blått sammet ... 4 broderade stycken af lika sammet .... Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 635 Sida: 48 Nr. i föreg. inv.: 635
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Utslag mm (gnr 11, fsid 302-305) 3 st Dynor 2 st Utslag 6 st Sele täcken, qwastarna felas på täckena (gemensamt för de 3 sista gnr 9, fsid 297, altsammans hörer till Nya No 545. Tid. inv. nr.: 635 Sida: 90 Nr. i föreg. inv.: 9 Sida i föreg.inv.: 297 Anmärkning: fsid 302-305
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Efter den store blå Sammets Careten, hwilcken Högst Sahl. Kongl. Maijstt Konung Carl Gustaf kiöpt af framledne Kongl. drotzen, Högwälborne Herr Grefwe Magnus Gabriel De la Gardie, finnes fölljande Tyg behåldne; Sielfwa Wagnen är Anno 1696 upbränder. Tre st Dynor af blått Sammet .... (Prot 635) Twå st Utslag ... (dito) Sex st Gardiner af blått Tubjn ... (Prot. 541) Ett Huus eller Täcke ofwan på Careten af Himmels-blått Sammet alt öfwer brodderat (Prot. 635) Sex st Häste-Täcken af blått Sammet ... (Prot. 635) Fyra st Brodderade stycken af blått Sammet (Prot. 635) Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 11 Sida: 302 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: sid. 302-305
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Efter Konung Carl Gustafs blå Sammets karèt
Text
3 Dynor af blått sammet, broderade med silfver, silke perlstickarearbete, rundt omkring med silfverfransar, deraf 1 dubbel och 2 enkla, 2 Utslag af d:o do (blå sammet) och do brodering med stora crepiner af silfver, brandtulg och svart silke med smala silfverfransar på sidorne, fodrade med blått tubin; dertill öfvertåg af blått tubin utan broderi med silfverfrans på 3ne sidor 1 Täcke ofvanpå Careten af himmelsblått sammet, broderadt med silfver ock silke, perlstickare-arbete, midtpå täcket en stor rundel med upphöjda tropheer, omkring kanterne stora silfverfransar, i sömmarne och hörnen en stor litsqvard med silfver med lanen uti, fordradt med blått boij (murket och fodret söndrigt) 6 st HästTäcken af blått Do (sammet) med en bred bord af silfver och silke, perlstickare-arbete samt fransar på 3 sidor. 4 Stycken af do sammet och broderie med silfverfransar. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 635 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 635