Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skrivställ

SKRIFSTÄLL. I form av en långsträckt fyrsidig låda med något utskjutande fastsittande lock, vari två stora runda urtagningar, den ena för bläckhornet, den andra för sandkaret (båda saknas), mellan vilka tre runda hål (för gåspennor), ordnade två över ett; längs framsidan ett fack för pennor o. d., dettas kortväggar upptill rundat insvängda samt nående till ställets överkant. På bottens utsida tre tvärgående stöd med oglaserad stödyta. Dekor: I blått på tennglasyr. Godset brungult. Upptill på framsidan ett krönt adligt monogram: med en snett nedåtriktad lagerkvist på vardera sidan; i varje övre hörn ett pungformigt ornament med mot monogrammet utdragen del samt på motsatta sidan ett nedåtsvängt blad, ornamentet rutat. Utmed baksidan och kortsidorna dekor i kinesisk stil av lambrequinflikar, varannan med bågformig begränsning upptill och insvängda sidor samt utfylld av ett rutmönster med en prick i varje ruta, upptill en solrosliknande blomma jämte blad upptill. Utmed samtliga kanter utom nederkanten en bård av tvärgående eller snedställda tjocka streck, därunder en smal rand, vilken återfinnes även omedelbart ovanför nederkanten. På bottnens undersida en märkning. Höjd 8,7 cm, längd 23 cm, bredd, med fack 12,8 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skrivställ
Kategori
  • Behållare
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 8.7 cm
  • Bredd 12.8 cm (med fack)
  • Längd 23 cm
Teknik Tennglasyr
Datering 1748
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription Signatur/Påskrift: På bottens utsida fabriksmärke och årtal
Föremålsnummer XLVI:XI:E.l.01._HWY