Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Osteologisk samling
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 414 g
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
334626_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 11
Osteologisk artbedömning
  • Homo sapiens (Människa)
  • Indeterminate (Obestämt)
Accessionsdatum
2023-10-26
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare