Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman.

Sju visitkort från Friherrinnan Louise Falkenberg, f. Ekman. Första kortet daterat 1918. Andra kortet daterat 1920. Tredje kortet daterat 1921. Handskrift (nedanför namnet) "Med djupande deltagande". Fjärde kortet daterat 1924. Femte kortet daterat 1925. Handskrift (nedanför namnet) ".....". Sjätte kortet är utan datum. Sjunde kortet daterat 1929.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1929

1918 - 1929

Tidigare ägare Falkenberg, f. Ekman, Louise
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.275._HWY