Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ryttmästare K. Bohenstedt.

Fyra visitkort från Ryttmästare Knut Bohnstedt. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) 1 Strandvägen. Andra kortet daterat 1915, vikt i övre högraq hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1916

1915 - 1916

Tidigare ägare Bohnstedt, Knut
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.115._HWY