Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Löjtnant och Fru R. Björnstjerna.

Ett visitkort från Löjtnant Roger Björnstjerna och Fru Björnstjerna, daterat 1916, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.97._HWY