Föremål

Christliche Einsegnungs-Predigt: gehalten den 12. Decembr. des 1656 Jahres, bey dem Hochgraflichen Kirchgang der...Frauen, Fr. Anna Margaretha Wrangeln, Gräfin zu Salmisz...Von...Hofprediger...Joan Holtzkamp, M. Alten Stettin, gedruckt bey Johan Valentin

Wr forts.249 = 33 oskurna lägg komplettalägg och 1 inkomplett lägg

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1656
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Holzkamp, Johann (Författare)
Avbildad Wrangel, Anna Margareta
Föremålsnummer 111071_SKOBOK