Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Arnim Kröchlendroff

Ett visitkort från Herr von Arnim Kröchlendroff. Otydligt handskrift (nedanför namnet). Förmodligen har kortet tillhört Detlev von Arnim Krölchendorff.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Arnim-Kröchlendorff, Detlev von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.35._HWY