Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Maria Hellström, f. Klingspor.

Tre visitkort från Karolina Augusta Maria Hellström, f. Klingspor. Första kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 01.10.1919. Tredje kortet daterat 1921. Handskrift "Med varmaste deltagande i den djupa smärtan och sorgen".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1921

1919 - 1921

Tidigare ägare Hellström, f. Klingspor, Karolina Augusta Maria
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.385._HWY