Upphov: Florman, Gösta, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fyra kvinnliga generationer.

"FYRA KVINNLIGA GENERATIONER", januari 1889. Fotografigrupper, två stycken i ställ. Framför en barriär; till höger JOHANNA KEMPE f. WALLIS, sittande vänd halvt åt vänster; till vänster bakom henne WILHELMINA VON HALLWYL f. KEMPE, stående framåt med handen på moderns vänstra axel; till vänster, i bredd med den förstnämnda, EBBA VON ECKERMANN f. VON HALLWYL, sittande vänd halvt åt höger med sin ej 1-åriga dotter EBBA i knäet, denna med vänstra armen utsträckt, handen på JOHANNA KEMPES händer. Alla i helfigurer, de tre förstnämnda i mörka klädningar, den sistnämnda i vitt med brett, mörkt bandskärp, knutet i stor rosett. Kartong blekgul med guldsnitt, på framsidan nedtill fotografistämpel i guld. Ställen av två snarlika typer av mässing är fjäderbelastademed tre fästpunkter som håller ett glas med avfasade kanter. Präglat på ena städet: Scheurichs patent Patented 18 jan 1881 Höjd: 21,2 cm, bredd: 14 cm

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Fotografier
Kategori
  • Porträtt
  • 65. LXV Fotografiporträtt i ramar
Material
Papperskopia
Storlek
  • Höjd 220 mm
  • Bredd 130 mm
Teknik
Fotografi
Antal
2
Datering
1889
Tillverkningsplats
Tillverkare
Florman, Gösta (Tillverkare)
Avbildad
Föremålsnummer
LXV:K.I:A.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
»FYRA KVINNLIGA GENERATIONER», Januari 1889.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1937
Text
Fotografigrupper, två stycken, i ställ. Framför en barriär; till höger Johanna Kempe, f. Wallis, sittande vänd halft åt vänster; till vänster bakom henne Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, stående vänd framåt, vänstra handen å moderns vänstra axel; till vänster, i bredd med den förstnämnda, Ebba von Eckermann, f. von Hallwyl, sittande vänd halft åt höger med sin ej fullt i-åriga dotter Ebba i knäet, denna med vänstra armen utsträckt, handen å Johanna Kempes händer. Alla i helfigur, de tre förstnämnda i mörka klädningar, den sistnämnda i hvit, med bredt mörkt bandskärp, knutet i stor rosett. Figurernas ställning å den ena fotografien något olika den å den andra. Kartong blekgul med guldsnitt, å framsidan nedtill i guld fotografstämpel. Höjd: 21.2 cm.; bredd: 14 cm. Johanna Kempe f. Wallis 13 September 1818, d. 15 April 1909, gift 18 December 1843 med sedermera bruksägaren Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe, f. 21 December 1807 i Stralsund, d. 8 Maj 1883 i Stockholm. Anna Fridrica Wilhelmina (Mina) von Hallwyl f. Kempe i Oktober 1844 i Stockholm, d. därstädes 25 Juli 1930, gift 10 Juni 1865 med Walther von Hallwyl i hans 2:a gifte, f. 26 Januari 1839 i Bern, d. 27 Februari 1921 i Stockholm. Ebba Johanna Cecilia von Eckermann f. von Hallwyl 15 Maj 1866, gift 30 Januari 1886 med sedermera öfverste kammarjunkaren Carl Wilhelm Thure von Eckermann, f. 7 Juli 1853, d. 10 Juni 1937. Dottern Ebba Ulrika Wilhelmina von Eckermann f. 5 Mars 1888, d. 12 April 1914. Fotograf Gösta Florman; om honom se I: C. a. 1. Ställ: Af mässing, med fjäderställning, å det ena med två tvärgående fjädertungor och halfstafvig stötta, å det andra med två tvärgående fjäderöglor och halfstafvig stötta. Glas (original) rektangulärt, tjockt, med fasslipade kanter, å insidan kantrand i guld. Å baksidan å ena fotografien en svart pappskifva, hvarå i guld ordet Simplex. Å förstnämnda stället stämpladt å fjädertungan: »Scheurich’s Patent» samt å bottenskenan: »PATENTED 18 JAN. 1881 D. R. PATENT». Höjd: 22 cm.; bredd: 13.7 cm. Fotografierna gåfva till Johanna Kempe, f. Wallis, Februari 1889 från hennes dotter, Wilhelmina (Mina) von Hallwyl. Utförda efter beställning af den sistnämnda hos hoffotografen Gösta Florman, Regeringsgatan 28 a, Stockholm, se räkning 28 Januari 1889. Betalda 30 Januari 1889, se Hushållsbok (här uppförda på Februari 1889). Pris: Kr. 75 pr duss., se räkning. Stället inköpt af Johanna Kempe, f. Wallis, vintern 1889 hos Numa Peterson, apotekare, lager af fotografiartiklar, Hamngatan 32, Stockholm.