Föremål

Rapporter

1902:7 R - Rapporter från: Ljusne ladugård Ljusne Mekaniska verkstad Ljusne sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1902
Tillverkningsplats Ljusne
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.266._HWY