Föremål

In Jesu nomine Thens ett tusende sexhundrade try och tiugw åhrs wijks sorgen, när fordom edle och wälborne herres, her Clas Bilekes, friherre til Wijk ... Sveriges rijkes rådh ... salige lijk adeligen til Åkers kyrkia then 30. novembris jordföras skulle ... predikat aff Lars Oluffzson Wallio ... Tryckt i Vpsala aff Eskil Matzson, åhr 1623.

Band m. pärm av papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1623, 1600 (1623; 1600 (bandets tillverkning); 1623 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Bielke, Clas (Medförfattare), Wallius, Laurentius Olai (Författare), Mattsson, Eskil (Tryckare)
Föremålsnummer 108630_SKOBOK