Föremål

Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling... Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, 1757.

Utan band.

Föremålsbenämning musik
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1757 (1757 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Virgin, Johan Bernhard (Författare), Kungl. tryckeriet (Tryckare)
Föremålsnummer 109099_SKOBOK