Föremål

Eö theatro del mvndo ... Traduzido de lengua francesca, en la nuestra castellana, por el maestro Baltasar Perez del Castillo ... Con vn brene discurso de la excelencia y diguidad del hombre. En Anvers. En casa de Martin Nutio ... 1593

Pärm av pergament. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1500
  • 1593

1593 (tryckår); 1500 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Antwerpen
Tillverkare
Föremålsnummer 95990_SKOBOK