Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska för konjak, 3 st. (Cognac, Grande Fine Champagne (s. k. Napoleon))

COGNAC, GRANDE FINE CHAMPAGNE (s. k. NAPOLEON), Bisquit, Dubouché & Co., tre helbuteljer Av färglöst glas. Cylindriska, låga, vida, med starkt sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande. Etiketter två, vita, en större, liggande rektangulär, därpå text och firmamärke i svart; på motsatta sidan en bandliknande etikett, varpå text i svart; dessutom på skuldran inom en grov stavformig ring i relief midjebild av kejsar NAPOLEON I i uniform i svart på vitt papper. Kapsylfragment av förtent bly, ljust gråfärgat, på detsamma varumärke i guld. Höjd: 24,5 cm.; diameter: 10 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska för konjak
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 10 cm
  • Höjd 24.5 cm
Föremålsnummer III:VI:B.01._HWY